Kinderen

Voor kinderen op de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Je kind is hoogbegaafd, of er is een sterk vermoeden van hoogbegaafdheid. Door zijn/haar eigen denkmanieren begrijpen de leerkrachten en klasgenoten je kind niet goed. Je merkt dat oneerlijkheid en perfectionisme een grote rol spelen. Contact maken met andere kinderen gaat niet soepel. Ondanks dat je kind erg slim is, zijn de resultaten niet naar behoren. Je zoon of dochter pakt uitdagende taken op school niet vanzelfsprekend op. Hij /zij komt slecht in slaap, is erg gevoelig en heeft last van angsten. Het zelfvertrouwen neemt af en faalangst ontstaat.

Hebben jij en je kind behoefte aan ondersteuning? Tijdens een intakegesprek bekijken we samen met je zoon of dochter wat nodig is. Samen met je kind kunnen we ons richten op:


Wil je meer informatie of een afspraak maken, dan kunt je gebruik maken van het contactformulier.
Jongeren

Voor jongeren in het voortgezet onderwijs.

Uit een onderzoek is gebleken dat je hoogbegaafd bent, of je vermoedt dat je hoogbegaafd bent. Je denkt namelijk anders en sneller. Je merkt dat anderen je moeilijk begrijpen. Een project doe je liever alleen dan samen met anderen.
Op de basisschool was het leren makkelijk; je hoefde weinig moeite te doen. Nu ontwijk je moeilijke dingen, want je schat in dat het toch niet gaat lukken. Ondanks je inzet zijn de resultaten niet naar behoren. Tijdens instructies heb je geen idee hoe de leerstof in elkaar zit. Je raakt de regie kwijt over de leerstof en de planning. Misschien voel je je eenzaam, of zijn er nog andere dingen die je erg bezighouden. Je bent niet de enige, want veel hoogbegaafde jongeren worstelen hiermee.

Herken je je (deels) in het bovenstaande? Dan heb je mogelijk ondersteuning nodig. Omdat je graag zelf de controle wil hebben, gaan we samen op zoek naar wat voor jou werkt. In een intakegesprek bespreken we je vragen en zorgen. Samen maken we een plan.

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken, dan kun je samen met een van je (of beide) ouders het contactformulier invullen.
Ouders

Voor ouders/verzorgers.

Als je kind hoogbegaafd is, sta je voor uitdagingen in de opvoeding die andere ouders niet herkennen. Regelmatig komen jij en je kind in eindeloze discussies terecht. Zoon of dochter is niet over te halen om taken in huis te doen. Als ze al beginnen wordt de taak niet afgemaakt, want er kwam iets anders op hun pad. Hoogbegaafde kinderen willen graag de dingen op hun eigen manier doen, terwijl opvoeders graag willen voordoen en helpen.

Het kan prettig zijn dat iemand je inzicht geeft in het hoogbegaafd zijn. Je krijgt dan gereedschap om anders met je kind om te gaan. Wellicht is het ook lastig om op school aan te geven dat jouw zoon of dochter een andere aanpak nodig heeft. In een intakegesprek wordt de begeleiding afgestemd op individuele behoeften. Samen bepalen we de inhoud van de eventuele vervolggesprekken.

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken, dan kun je gebruik maken van het contactformulier.
Volwassenen

Voor eenieder die behoefte heeft aan inzicht in hoogbegaafd zijn.

Je ervaart op allerlei gebied dat dingen niet soepel gaan. Jouw kijk op zaken is geheel anders dan die van je collega’s of relaties. Je denkt sneller en overziet het hele plaatje.

Wil je verkennen of er mogelijk sprake is van hoogbegaafd en dat je daardoor vastloopt in bepaalde situaties? In een intakegesprek bekijken we de mogelijkheden om antwoorden te vinden op je vragen.

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken, dan kun je gebruik maken van het contactformulier.
Hierin komt info over workshops/lezingen

Hierin komt info over aanpak binnen onderwijs

Verborgen slim?


Hoogbegaafden hebben een andere manier van denken en hebben daarom vaak een bijzondere kijk op zichzelf en hun omgeving. Het eerste dat bij hen opvalt is dat het gedrag niet standaard is.
Stil, druk, kwaad, lusteloos, uitdagend of juist zeer leergierig, creatief en verrassend wijs. De omgeving reageert in eerste instantie op dat zichtbare gedrag, vaak met averechts effect waardoor hun talenten niet goed naar voren komen. Jammer, want het is beter om te achterhalen wat er precies aan de hand is: er kan sprake zijn van onderpresteren, vluchten, zich niet begrepen voelen.


"Verborgen Slim" begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen; op zoek naar hun werkelijke kracht.

Begeleiden


Informeren


Lezingen/Workshops

Over hoogbegaafdheid bestaan nogal wat stereotype opvattingen. Vaak wordt gesproken over een luxeprobleem. Maar hoe is het écht om hoogbegaafd te zijn? Wat zijn kenmerken en hoe kan de omgeving er goed mee omgaan? Hoe kan het onderwijs inspelen op de behoeftes van deze leerlingen?

Informatie in de vorm van een lezing of workshop kan een eerste verkenning zijn van hoe om te gaan met hoogbegaafde kinderen en pubers.

Onderwerpen die in de workshop/lezing naar voren komen zijn o.a.:
  • Kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • De tegenstrijdigheid: hoog leervermogen, toch moeilijk kunnen scoren.
  • Hoogbegaafde kleuters.
  • De uitdagingen voor de hoogbegaafde en de omgeving.
  • Kleine aanpassingen maken al een groot verschil.
  • Wat werkt wel, wat niet?

Voor teams in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Voor ouderverenigingen en andere geïnteresseerde groepenVoor meer informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Slimpuls


Slimpuls begeleidt de school als systeem, zodat structureel passend onderwijs voor de begaafde leerling mogelijk wordt. De Slimpulsaanpak is concreet en toepasbaar voor kinderen, ouders en leerkrachten in alle vormen van onderwijs. Voor dit bureau verleen ik o.a. de volgende diensten: Leerlingconsult, ouderavonden, lezingen, drop-out-trajecten.
Bezoek de website van Slimpuls voor meer informatie.

Huub Beckers


In 2008 werd ik gevraagd om invulling te geven aan het ICT-onderwijs aan een nieuwe Leonardo-afdeling voor hoogbegaafde kinderen. Vanaf het allereerste moment werd ik op een speciale manier geraakt door alles wat ik daar mocht ervaren en leren.
Tijdens het werken met de leerlingen en het verder verdiepen in de mogelijkheden (maar ook moeilijkheden) was het voor mij een openbaring te ontdekken dat veel aspecten ook betrekking hadden op mijn denken. Dit maakt het makkelijker om de vaak verborgen kenmerken te zien bij kinderen op een reguliere basisschool.
Sinds 1979 ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Naast het lesgeven in groep 8 werk ik met plusgroepen voor leerlingen variërend in leeftijd van 7 tot 12 jaar.
Hoogbegaafde kinderen, jong-volwassenen en volwassenen, maar ook opvoeders hebben soms hulp nodig om een weg te vinden in een maatschappij die niet zo op de hoogte is van wat hoogbegaafdheid echt inhoudt. Ik wil deze groepen graag gereedschap bieden om makkelijker hun doelen te bereiken.
Ook wil ik graag in het huidige onderwijs ruimte zoeken voor de andere manier van leren die nodig is voor hoogbegaafden. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Hiervoor is wel kennis over het hoogbegaafd-zijn een uitgangspunt.

Contact


Huub Beckers
Patersweg 32
6431 GC Hoensbroek

+31 (0)6 203 23 897 (na 19.00 u.)
info@verborgenslim.nl

IBAN: NL41 INGB 0793 5736 45
KvK: 610 188 80
Btw-id: NL001 296 260 B20

Privacyverklaring
Wilt u meer informatie of een afspraak maken dan kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.